Stockholm World i samarbete med Marchese-familjen

Sedan 1868 arbetar Marchese-familjen med bearbetning och försäljning av kött för den internationella marknaden. Denna långa tradition har fått namnet Marchese att erkännas som en synonym av professionalism, kvalitet och expertis. Idag förvandlar Marchese Giuseppe, femte generationens ättling, företaget från att vara rent familje och italiensk marknadsorienterat till multinationellt företag som verkar runt om i världen och genomför ambitiösa projekt för att producera och leverera det finaste nötköttet. Läs mer här