En  nyhet i Sverige. Namibia kött.

Köttet kommer från naturligt betande djur vilket ger väldigt hög kvalitet och god smak. Boskapen är en blandning mellan europeiska köttraser och en afrikansk ras vilket gör att djuren tål den namibiska värmen. Den ovanligt långa hållbarheten beror på att kylkedjan hålls obruten vid cirka 0° från slakt till leverans och på att köttet slaktas och förpackas under närmast sterila förhållanden, med minimal mänsklig hantering/kontakt med köttet. Allt nötkött från Meatco är spårbart tillbaka i kedjan till den specifika uppfödaren/gården.

ABC_0007